Black Mamba Ventures

Black Mamba là Quỹ đầu tư mạo hiểm cho các dự án có tiềm năng trở thành Unicorns trong thế giới tiền mã hoá và công nghệ Blockchain.

Hệ sinh thái Black Mamba

blackmamba__research blackmamba__research

Research

Black Mamba Research là trung tâm nghiên cứu và phân tích các dự án tiền mã hoá và công nghệ Blockchain.

blackmamba__academy blackmamba__academy

Academy

Black Mamba Academy là học viện chuyên sâu trong lĩnh vực tiền mã hoá và công nghệ Blockchain cung cấp kiến thức nền tảng cho người mới, traders, holders.

blackmamba__community blackmamba__community

Community

Trade Coin Viet Nam (TCVN) là cộng đồng tiền mã hoá lớn nhất thị trường Đông Nam Á hơn 100,000 thành viên hoạt động tích cực trên Facebook và Telegram.

blackmamba__bg

Hợp tác cùng lớn mạnh

Black Mamba là trung tâm kiến tạo kết nối nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp với các dự án tiền mã hoá và công nghệ Blockchain trên toàn cầu.

Black Mamba có mối liên kết bền chặt với các dự án chúng tôi đã đầu tư và cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển cộng đồng, kêu gọi vốn, chiến lược tiếp cận từng thị trường cụ thể.

Sứ mệnh của Black Mamba là hỗ trợ các dự án có tiềm năng trở thành Unicorns giải quyết đúng nhu cầu thị trường.

Đối tác quốc tế

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Đối tác của VC

logo
logo
logo
logo

BMV Radar

blackmamba
fmx
per
acala
injective
polkaswap
ramp
unilend
apy